۲۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۷:۵۸
جاذب ها: داروهاي جذب شونده مانند آتاپلگيت و پلي كاربوفيل به صورت خوراكي مصرف مي شوند. اين داروها با متصل شدن به مولكول هاي آب در روده باعث كاهش آبكي بودن مدفوع مي شوند.
 داروهاي ضد تحرك روده: برخي سري داروها وجود دارند كه با كاهش حركت روده موجب استراحت اين عضو از بدن مي شوند؛ با كاهش حركت روده، جذب آب در بدن نسبت به قبل بيشتر مي شود.
تركيبات بيسموت: اين تركيب شامل 2ماده فعال بسموت و ساليسيلات است تا كنون چگونگي اثر بخشي اين ماده بر اسهال مشخص نشده است ولي در اسهال هاي مسافرتي و عفوني كاربرد دارد.
 اسهال يكي از بيماري هاي شايع فصل گرما است. گرماي تابستان از يك سو و از دست دادن آب بدن ناشي از اسهال خطري است كه بايد جدي گرفته شود. معمولا بعد از يك الي دو روز اسهال بهبود پيدا مي كند اما در صورت ادامه روند حتما به پزشك و اروژانس مراجعه كنيد. هم چنين در اين فاصله مي توانيد براي جبران آب از دست رفته بدن مايعات بيشتري مصرف كنيد.
نوشته شده توسط reyhun | لینک ثابت | موضوع: آرشيو نظرات (0)